Info Pelawat
IP Address
54.243.12.156
 
Browser
Unknown Unknown
Operating System
Unknown Unknown

Browser Plugins Status
Miscellaneous Settings
Miscellaneous SettingsScreen Resolution
Your Time

Misi, Visi dan Objektif Cetak

VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

OBJEKTIF SMKAKL

  • MENCAPAI KECEMERLANGAN KURIKULUM
  • MELAHIRKAN GENERASI PELAJAR YANG MENGAMALKAN AKHLAK MULIA
  • MEMBENTUK GENERASI PELAJAR SEBAGAI PEMIMPIN YANG BOLEH DITELADANI
  • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KETAHANAN DIRI DALAM MENGHADAPI   CABARAN BUDAYA YANG BERCANGGAH DENGAN NILAI-NILAI ISLAM
  • MENYEDIAKAN PELAJAR YANG DAPAT MEMBERI SUMBANGAN YANG BERKESAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN NEGARA DAN UMMAH? 

10itemkecemerlangan